Artisoft

ArtAIIS

ArtAIIS™ претставува Интегриран Информациски Систем кој ефикасно ги поддржува сите функции за вашите деловни процеси и операции и е прилагодена на специфичните потреби на вашата индустрија.

...
>> прочитај повеќе

ArtNET

ArtNET е Интранет систем кој целосно го контролира движењето на процесот, комуникацијата и соработката во Вашата компанија. ArtNET претставува Интранет решение кое обезбедува сет на алатки за комуникација, колаборација и продуктивност помеѓу вработените во компанијата. ArtNET претставува комбинац...
>> прочитај повеќе

@counting

Систем кој овозможува брза и лесна евиденција и управување со податоците и документите за извршување на сметководствени услуги, главно наменети за мали и средни претпријатија како и за Сметководствени Бироа.

...
>> прочитај повеќе

ArtHRM

АrtHRM е комплетно решение за евиденција и управување со човечките ресурси во една фирма. HRM системот ги евидентира сите новости и промени на актите за организација и систематизација, но исто така и комплетно го следи работниот век на секој вработените. HRM системот е директно поврзан и комплетн...
>> прочитај повеќе

Isec

ISEC е интегрирано решение на Систем за Наплата на производи и услуги. Истиот вклучува широк дијапазон на електронски услуги како што се: можност за надополнување на при-пејд кредити од страна на корисниците, директно преку нивниот мобилен апарат, компјутер или преку други електронски канали, и б...
>> прочитај повеќе

ArtCRM

Нашата CRM апликација претставува комплетно решение за организација, автоматизација и синхронизација на деловните процеси за менаџмент на односите со клиентите, достапно од секаде. Решението централизира и обединува информации од областа на контакти, маркетинг, продажба и техничка поддршка, неопх...
>> прочитај повеќе

E-portal

еPortal Manager e моќна, бизнис-ориентирана Content Management System платформа за корисници кои имаат потреба од модерни и ефективни презентации за својата компанија на интернет. еPortal е брза и висококвалитетна платформа создадена да гради комплексни веб-страни, е-продавници и веб-портали, ко...
>> прочитај повеќе

DMS

DMS (Document Management System) служи за управување и зачувување на електронски документи кој овозможува организирање на документацијата во една компанија, директен пристап до вистинските информации и најважно брза и лесна соработка помеѓу вработените.

...
>> прочитај повеќе

Билет сервис

Билет сервисот овозможува онлајн продажба и евиденција на билети и услуги во патничкиот сообраќај, спортски манифестации, концерти, и се што значи билет за нешто. Сервисот е идеално решение за сите оние компании кои работат индивидуално или во контролирана мрежа на овластени продажни места

...
>> прочитај повеќе